Zorgvraag in de wijk
 

Onze wijkgerichte gezondheidscentra maken gebruik van de gebiedsanalyse gegevens die in 2013 door Raedelijn zijn gegeneerd op basis van de beschikbare gegevens van gemeente, zorgverzekeraar en gezondheidscentra zelf. De werkelijke cijfers zijn uit 2011 en de prognoses lopen van 2011 – 2016.

In gezondheidscentrum Lunetten vinden we vooral postcode 3524 naast een solo huisarts (1600 patiënten) zijn wij daar de enige zorgleverancier. In de wijk Hoograven wonen de bij ons ingeschreven patienten hoofdzakelijk in de postcode gebieden 3523 en 3525. Hier bieden wij samen met huisartsenpraktijk Detmoldstraat (7800 patiënten) zorg aan de inwoners van deze postcode gebieden.

Kenmerkend voor de wijk Nieuw Hoograven is de hoge zorgvraag CVRM en DM. De verwachting voor de wijk Lunetten is een lichte stijging voor alle contacten chronische aandoeningen.

De zorgvraag bij depressieve klachten in in de wijken Tolsteeg/Hoograven en Lunetten is hoger dan gemiddeld in Utrecht. Ook de verwachting laat zien dat de vraag hiernaar mn in de wijken Lunetten de komende jaren zal toenemen.

Speerpunten
Op basis van de wijkscan zijn de volgende 3 speerpunten geformuleerd:

GC Lunetten en Hoograven
-          GGZ
-          Vergrijzing (kwetsbare ouderen)
-          Lage SES

Om de zorg voor deze groepen binnen Utrecht Zuid zo breed mogelijk te kunnen aanbieden is een goede samenwerking tussen hulpverleners noodzakelijk. Daarom werken wij onder meer samen met huisartsenpraktijken in deze wijken, de gemeente, het ontwikkelen van een 1ste lijnsdiagnostisch centrum in Utrecht Zuid, samenwerkingsafspraken met ziekenhuis (Diaconessen), fysiotherapiepraktijken zowel binnen onze centra als vrijgevestigde, geestelijke gezondheidswerkers, welzijnswerkorganisaties en thuiszorgorganisaties.

Het Zand
-          GGZ
-          Jeugd
-          Zwangerschappen / geboortes