Welkom op de website van Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU)

 

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) is een koepelstichting waaronder drie zelfstandige gezondheidscentra vallen: 

 

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht is een eigen zorggroep. De contractering met de zorgverzekeraar vind plaats op zorggroepniveau.

De onder SGU ressorterende gezondheidscentra zijn in zelfstandige en financieel niet verweven stichtingen ondergebracht. Administratie en bedrijfsvoering zijn per gezondheidscentrum overeenkomstig ingericht.

Raad van toezicht en bestuur zijn op SGU niveau ingesteld, zij zijn verantwoordelijk voor alle onder SGU vallende stichtingen. 

--------------------------------------------------------------------------
In Memoriam Marianne Burgman

Op zaterdag 15 mei is Marianne Burgman overleden, zij was voorzitter van onze Raad van Toezicht. Na een erg kort ziekbed van enkele dagen is zij totaal onverwachts op 68 jarig leeftijd overleden.

Marianne was sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. Ik heb haar leren kennen als een betrokken en menselijke toezichthouder, die zeker in haar rol als voorzitter met de menselijke maat naar de zorg in de eerste lijn keek. Met oog voor  de medewerkers die dat elke dag weer uitvoerden en de (on)mogelijkheden om dat ook juist het afgelopen jaar te kunnen en moeten doen. Eind van dit jaar zou Marianne afscheid nemen en ze zat eigenlijk vol plannen om maatschappelijk actief te blijven, naast andere zaken om het leven aangenaam te maken.

Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Komende dinsdag (25 mei) wordt Marianne in Amersfoort gecremeerd. We denken aan haar in respect en dankbaarheid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht biedt wijkgerichte, multidisiplinaire, brede en samenhangende zorg in al haar centra. SGU zet ontwikkelingen vanuit een toekomstgericht en duurzaam perspectief in. Vanuit de visie wil SGU het aanbod van brede 1ste lijnszorg in haar wijken versterken, verdiepen en vernieuwen en meerwaarde voor patiƫnt, profesional en samenwerkingspartners realiseren.

Sinds 1 januari 2015 is de SGU in de wijk Utrecht Zuid een eerstelijnssamenwerking aangegaan met een aantal andere eerstelijns zorgverleners in Utrecht Zuid. Dit samenwerkingsverband Utrecht Zuid Eerstelijnssamenwerking (UZES) heeft als doel de kwaliteit van zorg in de wijken Lunetten en --Hoograven te verhogen door met elkaar in te spelen op de problematiek binnen deze wijken.