Welkom op de website van Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU)

 

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) is een koepelstichting waaronder drie zelfstandige gezondheidscentra vallen: 

 

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht is een eigen zorggroep. De contractering met de zorgverzekeraar vind plaats op zorggroepniveau.

De onder SGU ressorterende gezondheidscentra zijn in zelfstandige en financieel niet verweven stichtingen ondergebracht. Administratie en bedrijfsvoering zijn per gezondheidscentrum overeenkomstig ingericht.

Raad van toezicht en bestuur zijn op SGU niveau ingesteld, zij zijn verantwoordelijk voor alle onder SGU vallende stichtingen. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht biedt wijkgerichte, multidisiplinaire, brede en samenhangende zorg in al haar centra. SGU zet ontwikkelingen vanuit een toekomstgericht en duurzaam perspectief in. Vanuit de visie wil SGU het aanbod van brede 1ste lijnszorg in haar wijken versterken, verdiepen en vernieuwen en meerwaarde voor patiƫnt, profesional en samenwerkingspartners realiseren.

Sinds 1 januari 2015 is de SGU in de wijk Utrecht Zuid een eerstelijnssamenwerking aangegaan met een aantal andere eerstelijns zorgverleners in Utrecht Zuid. Dit samenwerkingsverband Utrecht Zuid Eerstelijnssamenwerking (UZES) heeft als doel de kwaliteit van zorg in de wijken Lunetten en --Hoograven te verhogen door met elkaar in te spelen op de problematiek binnen deze wijken.