Klinische ICT

 

Lunetten

Hoograven

Het Zand

Online afspraken maken bij huisarts (7/24)

ja

ja

ja

Online herhaalrecepten aanvragen (7/24)

ja

ja

ja

Online e-consult in veilige omgeving (7/24)

ja

ja

ja

Gezondheidscentrum heeft HIS

ja

ja

ja

Gezondheidscentrum heeft KIS

nee

nee

nee

Gezondheidscentrum maakt gebruik van E-health

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Telefooncentrale management systeem

ja

ja

ja