Het zorgaanbod in aantallen zorgverleners

   

2012

     

2013

Discipline

aantal

FTE

 

 

aantal

FTE

Huisartsen

5

4,11

   

6

4,63

HAIO/waarn

2

1,50

   

1

0,80

Assistentes

8

6,75

   

7

5,75

POH-S

3

2,14

   

3

2,18

POH-GGZ

1

0,78

   

1

0,78

HA admin

2

1,17

   

2

1,17

Apothekers

2

1,75

   

2

1,75

Assistentes

12

8,70

   

12

8,67

APO admin

1

0,44

   

1

0,44

Fysiotherapeut

12

7,78

   

9

6,61

FT admin

3

1,44

   

3

1,44

Directie

1

1,00

   

1

1,00

Administratie

2

2,00

   

2

1,89

Coordinatoren

2

2,00

   

2

2,00

Secr/P&O

2

1,56

   

2

1,56

Totaal Lunetten

58

43,12

 

 

54

40,67

Huisartsen

5

2,51

   

5

2,60

Assistentes

6

4,81

   

5

4,19

POH-S

2

1,25

   

2

1,25

POH-GGZ

1

0,78

   

1

0,78

Totaal Hoograven

14

9,35

 

 

13

8,82

Huisartsen

3

1,86

   

4

2,46

Assistentes

4

3,00

   

5

3,67

POH-S

1

0,25

   

1

0,25

POH-GGZ

1

0,44

   

1

0,44

Totaal Het Zand

9

5,55

 

 

             11

6,82