Utrecht Zuid Eerstelijns Samenwerking

 

Gezond Utrecht Zuid  

is het thema waar wij ons voor in zetten.

 

Klik hier voor de eigen website van UZES

In een gebiedsanalyse van de wijken Lunetten en Hoograven zijn de kenmerken van deze wijken geinventariseerd en zijn speerpunten waar op we ons willen richten vastgesteld. Deze speerpunten zijn:

  • leeftijd: vergrijzing en zwangeren
  • herkomst: hoog percentage allochtonen
  • huishoudens: hoog percentage allenstaanden
  • GGZ: grote groep inwoners met niet gespecialiseerde lichte klachten
  • leefstijl: kinderen en volwassenen met overgewicht.

    In de wijkgerichtte zorgprogramma's hebben we ingespeeld op bovenstaande problematiek.

Gez Het Zand

Gezondheidcentrum Het Zand maakt deel uit van de Stichting UZES. Het centrum is gevestigd in de vinexwijk Leidsche Rijn. Er is een wijkscan uitgevoerd waarin de kenmerken van de populatie in Het Zand zijn benoemd. Zie voor verder informatie over de wijkscan en de wijkgerichte zorgprgramma's www.hetzandgezond.nl