Innovatie binnen onze centra
 

Binnen onze centra hebben we een aantal innovatie projecten opgepakt:

Lean :

Door de Lean methodiek te introduceren binnen de processen in onze centra willen we de kwaliteit verbeteren. Doel hiervan is verspilling tegen gaan, de kosten laten dalen, de processen meer stroomlijnen, meer betrokken medewerkers en een hogere klanttevredenheid.

Waar hebben we de lean methodie toegepast:

 • de voorraden en de bestelling van medische gebruiksartikelen
 • het herhaalreceptenproces binnen de apotheek
 • op bestuurlijk niveau de organisatie van onze centra


Hoe hebben we dit gedaan:

 • een aantal medewerkers hebben een leanteam gevormd
 • zij hebben een aantal processen onder de loep genomen
 • de flow van de processen is in kaart gebracht en de verspillingen zijn aangetoond

 

Vervolg:
volgens de PDCA-cyslus worden de processen jaarlijks gemonitord.

Online klant onderzoek:

Het klantonderzoek heeft tot voor 2014 altijd op papier plaats gevonden. De patienten kregen een envelop mee bij een bezoek aan de huisarts of de praktijkondersteuner. Een heel pakket was het. Dit pakket werd weer ingeleverd. 

Begin 2014 hebben we de patienten waar het email adres bij ons van bekend een link gestuurd en gevraagd via deze link hun mening kenbaar te maken over onze gezondheidscentra. Daarnaast was de mogelijkheid om via de website mee te doen met het klantonderzoek.

Resultaat:

Van ongeveer 20% van de ingeschreven patienten was het emailadres bekend.

Van deze 20% heeft 25% mee gedaan met het klantonderzoek.

Vervolg:

In 2015 willen we er naartoe werken een grotere groep patienten te bereiken. 

 

E-service voor patienten:

In 2007 hebben we als gezondheidscentra onze eigen onlinedienst laten ontwikkelen. Een afspraak maken bij de huisarts module en een herhaalrecepten module in een beveiligde omgeving. Later in 2011 is hier de mogelijkheid van een e-consult aan toegevoegd. Deze module was een op zichzelf staand systeem, de privacy regelgeving was erg makkelijk te omzeilen. Met als gevolg dat de assistentes in dit systeem alles wat gebeurde in de HIS agenda over moesten nemen in de online agenda. Zodat de patienten niet achteraf te horen kregen dat de huisarts afwezig is. Zowel afspraken als medicatie en e-consulten werden handmatig geknipt en geplakt in het HIS. 

Vanaf oktober 2014 zijn we overgegaan op het patientenportaal. Online diensten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het HIS. 

Resultaat tot nu toe:

assistentes:

 • hebben wel werk om de aanvragen te verwerken, maar de basisgegevens zijn bekend.
 • de registratie van het medicatieverbruik is verbeterd

 

patienten:

 • hebben in eerste instantie veel vragen en problemen gehad met het feit dat iedereen een eigen unieke inlogcode moet hebben, bestaande uit een e-mailadres en een wachtwoord. Vooral bij kinderen is dat als erg lastig ervaren.
 • in eerste instantie zijn alleen de patienten die al gebruik maakten van de onlinediensten geinformeerd over deze nieuwe dienst. Komende maanden zal een campagne opgezet worden om het ook bij de andere patienten bekend te maken.
 • Het aantal aanvragen voor online afspraken is meer dan verdubbeld.

 

Wetenschappelijk onderzoek

De afgelopen jaren hebben onze centra meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. De gegevens die wij aangeleverd hebben aan deze oonderzoeksteams zijn altijd geanonimiseerd geweest. Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Mocht het zo zijn dat geaninimiseerde gegevens niet voldoende zijn dan hebben de betrokken patienten altijd het verzoek gehad om deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek.

Gc Hoograven heeft deelgenomen aan het onderzoek: ouderen allochtone vrouwen en depressieve klachten 

Gc Lunetten heeft een aantal jaar deelgenomen aan het onderzoek Capita, waarin patienten met longproblemen gevolg werden.

De geanonimiseerde gegevens zijn gebruikt voor SOLK onderzoek; Somatisch Onverklaatbare Lichamelijke klachten

Het UPRIM (Utrecht Periodieke Risico Identificatie en Monitoring) heeft onze patient gegevens gebruikt bij hun onderzoeken afgelopen jaar.