Aantal verrichtingen 2014

Aantal verrichtingen door zorgverleners huisartsendiscipline

Verrichtingen

Lunetten

 

Hoograven

 

Het Zand

 

 

2013

2014

2013

2014

 

2014

Consulten HA

15764

15476

9007

9460

18410

10328

Consulten HA > 20 min

4688

7244

4397

4247

3058

2245

Visites HA

625

742

713

464

456

334

Tel/ E-consulten HA

8758

8388

8212

7065

9054

5021

 

 

 

 

 

 

 

Consulten POH GGZ

 

25

 

66

 

 

Cons >20min POH GGZ

 

1141

 

849

 

273

Tel/E con POH GGZ

 

896

 

259

 

35

Visites POH GGZ

 

93

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulten POH diabetes

44

61

358

383

0

 

Consulten POH Diabetes > 20 min

947

902

410

384

84

192

Tel consulten POH diabetes

493

339

212

339

113

102

Visites POH diabetes

43

7

37

36

1

 

Visistes POH diabetes > 20 min

13

32

42

31

13

24

 

 

 

 

 

 

 

M&I

 

 

 

 

 

 

Kleine chirurgie

148

120

138

123

112

104

Doppler

31

15

35

31

 

 

Cyriax injectie

37

62

19

18

27

37

IUD

88

87

47

44

44

55

24-uurs RR meting

56

40

55

75

 

11

Spirometrie (copd en Astma)

227

241

133

119

118

118

Stikstof

398

166

107

166

323

324

Compressie therapie

55

23

21

4

2

7