Informatie voorziening patiënten

Het gezondheidscentrum heeft:

Lunetten

Hoograven

Het Zand

een multidisciplinaire website

ja

ja

ja

een patiënten informatieboekje

ja

ja

ja

een narrowcastingsysteem met gezondheid gerelateerde informatie

ja

ja

ja

Een nieuwsbrief

nee

nee

nee

Een informatiekrant

nee

nee

nee

Een multidisciplinair wijkoverzicht

ja

ja

ja

 

Klinische ICT

 

Lunetten

Hoograven

Het Zand

Online afspraken maken bij huisarts (7/24)

ja

ja

ja

Online herhaalrecepten aanvragen (7/24)

ja

ja

ja

Online e-consult in veilige omgeving (7/24)

ja

ja

ja

Gezondheidscentrum heeft HIS

ja

ja

ja

Gezondheidscentrum heeft KIS

nee

nee

nee

Gezondheidscentrum maakt gebruik van E-health

Ja

Ja

Ja

Telefooncentrale management systeem

ja

ja

ja