Bestuursmodel

 

Mevrouw drs. G.M.M. (Trudy) van den Berg is sinds juli 2009 bestuurder van SGU en de daaronder vallende stichtingen. In verband met langdurige afwezigheid van mevrouw van den Berg wordt haar functie sinds mei 2014 waargenomen door de heer E.L. (Elja) Schwarz.

De Raad van Toezicht SGU

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 

Mevrouw E.A. (Lies) Zuidema (voorzitter sinds maart 2011, lid sinds oktober 2009)

Functie:                     directeur Zuidema Interim Management en Advies BV

Nevenfuncties:           voorzitter Registratiecommissie Specialisme Verpleegkunde

                                 lid Raad van Advies STG/hmf (tot oktober 2013)

 

Mevrouw drs. M.A.T. (Monique) Kavelaars (lid sinds september 2010)

Functie:                     directeur De Waag Nederland 

Nevenfuncties:           Bestuurslid Pluryn

                                 Lid raad van Toezicht Viega

                                              

De heer drs. E.F. (Frido) Kraanen (lid vanaf december 2010)

Functie:                     Directeur Coöperatie & Duurzaamheid bij de PGGM

Nevenfuncties:           Bestuurslid van Deltaplan Dementie

                                 Bestuurslid van Coöperatie WeHelpen

                                 Verbonden aan TIAS Business school (universiteit van Tilburg) inzake Social Venturing                  

 

De heer Prof.dr. G.J. (Jo) Caris (lid vanaf februari 2011)

Functie:                       Hoogleraar Organisatieontwikkeling Zorg (Universiteit van Tilburg

Nevenfuncties:            Voorzitter Raad van Toezicht Avoord (instelling zorg en wonen, Etten-Leur

                                   Voorzitter ELSE (voorheen Stoom) (instelling ter financiering van onderzoek en ontwikkeling m.b.t. de maatschappelijke

                                   gezondheidszorg)

                                   Decaan Academie van het Amphia Ziekenhuis te Breda

 

Mevrouw drs M. (Marianne) Burgman (lid vanaf juli 2013)

Functie:                     voormalig Burgemeester de Ronde Venen

Nevenfuncties:           bestuursvoorzitter St Mayaschool Guatemala

 

De Raad van Toezicht is kritisch in haar toezichthoudende rol en heeft tevens als klankbord een adviserende rol richting de bestuurder. De governancecode wordt gehanteerd. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 1.500 per persoon per jaar. De wettelijke fiscale inhoudingen worden hierop toegepast.

 
Clientenraad

De cliëntenraad SGU is als volgt samengesteld:

Mevr. Drs. Marien Hannink, voorzitter

Dhr. Ir. Dick Kroon, lid

Dhr. Dr. Jack Vogels, lid

Mevr. Fidel Vernooy, lid

De cliëntenraad heeft 8 maal vergaderd, waarvan 4 met de bestuurder van het SGU.

Er is een open en wederzijds informatie relatie tussen cliëntenraad en bestuur. De cliëntenraad heeft geparticipeerd in de selectieprocedure voor de waarnemend bestuurder.

De kosten van de cliëntenraad bedroegen  € 3039.