Populatiestratificatie

 

Lunetten

Hoograven

Het Zand

Het gezondheidscentrum kan doelgroepen definiëren op basis van eigen informatiesystemen

ja

ja

ja

Het gezondheidscentrum heeft doelgroepen gedefinieerd

ja

ja

ja

Het gezondheidscentrum neemt de regie op de door hun te beïnvloeden gezondheidsproblemen

ja

ja

ja

Het gezondheidscentrum heeft een actieplan opgesteld op de door hun te beïnvloeden gezondheidsproblemen

 

 

 

  

Samenstelling wijkpopulatie

Hoograven en Lunetten