Klachten en klachtencommissie
 

SGU is, samen met vier andere organisaties van gezondheidscentra in de regio, aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie eerstelijnszorg Midden Nederland. Omdat er te weinig klachten zijn om de ervaring en continuïteit van de bestaande klachtencommissie te waarborgen is gezamenlijk besloten om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Inmiddels is dat onderzoek afgerond en SGU sluit zich, samen met de nadere regionale gezondheidscentra, aan bij de multidisciplinaire klachtencommissie van de Zorggroep Almere.

In 2013 is een klacht tegen een huisarts ingediend, die door de klachtencommissie op een aantal punten (gedeeltelijke) gegrond is verklaard. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen getroffen. De klager echter is hier niet tevreden mee en heeft een klacht bij het tuchtcollege ingediend. Deze zaak zal, naar verwacht, in het najaar 2014 dienen.

Overzicht klachten 2013 SGU