Bestuur en Raad van Toezicht van SGU

          

De Raad van Toezicht is kritisch in haar toezichthoudende rol en heeft als klankbord een adviserende rol richting de bestuurder. De governancecode wordt gehanteerd.

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen hiervoor een vergoeding per persoon per jaar. 

Dhr. Ivo Richaers is sinds 1 februari 2022 directeur/bestuurder van de SGU en de daaronder vallende stichtingen.